Condiții de utilizare

 1. Accesul oricărei informații de pe acest website este condiționat de acordul asupra “termenilor și condițiilor” prezentați.
 2. Termenii ce urmează formează baza contractului pentru utilizarea site-ului PL Accident Claim Management Limited (UK). Vă rugăm să citiți acești termeni cu grijă, deoarece aceștia stabilesc care sunt drepturile și obligațiile noastre privind utilizarea site-ului.
 3. În cadrul acestor termeni și condiții, “Dumneavoastră” și “al Dumneavoastră” se referă la toate persoanele care utilizează acest website, “noi” și “al nostru” se referă la Insito Revendicări (o divizie a PL Accident Claim Management Limited).
 4. Accesul către oricare informații de pe acest site și/sau acceptul fără modificări aduse termenilor și condițiilor constituie acordul Dumneavoastră. Dacă nu doriți să acceptați aceste condiții, nu trebuie să accesați site-ul nostru.
 5. Acest site poate fi folosit de către Dumneavoastră în scopuri personale și non-comerciale. Nici o parte a acestui site nu poate fi reprodus în nici un fel fără a primi acordul nostru, cu excepția reproducerii temporare pe parcursul utilizării serviciilor noastre sau pentru a înregistra o tranzacție efectuată pentru utilizarea serviciilor noastre. Este interzis să modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, să afișați, efectuați, reproduceți, publicați, licențiați, să creați muncă derivată din, transferați sau să vindeți orice informații, produse sau servicii conținute în acest website. Materialele și copyright-ul conținute pe acest site aparțin nouă sau celor ce posedă licența.
 6. Suntem o companie Engleză înregistrată. Afacerea și serviciile oferite sunt guvernate de legile aplicabile în Anglia și Wales. Nu sunt oferite garanții și/sau reprezentări de orice fel, explicite sau implicite, date în ceea ce privește conformitatea informațiilor prezentate pe acest website, serviciile oferite de către noi sau în numele nostru, orice informație referitoare la astfel de servicii și activitatea noastră, în orice privință referitor la oricare legi ale oricărei alte țări care nu afectează sau nu se aplică la fel și serviciile menționate pe acest site sunt disponibile numai în Regatul Unit.
 7. Accesul către acest website este condiționat de acordul Dumneavoastră cu faptul că toate informațiile conținute în acest website și orice activitate întreprinsă intre noi și Dumneavoastră vor fi supuse legii Engleze. Mai departe, accesul este condiționat de acordul Dumneavoastră ca orice dispută ce poate apărea între noi și Dumneavoastră va fi soluționată de către Instanțele Judecătorești ale Angliei și Wales în primul rând doar la excluderea instanțelor din altă țară.
 8. Informația oferită nu constituie sfaturi financiare sau de alt tip profesional. Nu sunt oferite garanții și/sau reprezentări de orice fel, explicite sau implicite, date în ceea ce privește conformitatea informațiilor prezentate pe acest website sau natura, standardele, potrivirea sau a oricăror servicii oferite de noi sau în numele nostru. Nu suntem responsabili pentru pierderi sau daune de orice natură (direct, indirect, subsecvent sau de alt fel) ce ar putea rezulta, direct sau indirect, din utilizarea informațiilor sau materialelor conținute de acest site și/sau utilizarea sau accesarea oricăror alte informații sau materiale disponibile prin intermediul link-urilor de pe acest site sau orice inabilitate de a utiliza acest site. Toate produsele și serviciile descrise sunt supuse disponibilității și pot fi retrase sau variate în orice moment (cu excepția cazului în care un contract a fost încheiat între noi). Accesul către acest website poate fi suspendat temporar și fără avertisment în cazul problemelor cu sistemul nostru, întreținerea reparațiilor sau a oricăror altor motive ce nu le putem controla.
 9. Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare, ne rezervăm dreptul de a beneficia de orice excluderi și/sau limitări aplicabile responsabilității permise prin legile oricărei țări ce pot fi aplicate informației prezentate pe acest site și/sau orice servicii oferite de noi sau în numele nostru.
 10. Paginile conținute de acest website poate conține inexactități tehnice și greșeli tipografice. Informația de pe aceste pagini poate fi actualizată periodic și poate fi câteodată învechită. Nu acceptăm nici o responsabilitate pentru actualizarea informațiilor de pe acest website sau o obligație pentru eșecul în a actualiza informația
 11. Acest website poate conține link-uri către alte website-uri care nu sunt sub controlul sau susținerea noastră. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestor website-uri. Link-urile sunt oferite doar pentru conveniența Dumneavoastră, dar nu monitorizăm sau susținem materialele de pe ele.
 12. Nu oferim nici o garanție că acest website (sau website-uri care sunt legate de acest website) este lipsit de viruși sau alte programe malițioase sau diminuante. Ne limităm responsabilitatea în limitele permise de lege pentru orice pierderi sau daune suferite în urma folosirii sau incapacității de a folosi acest website sau orice eșec de natură electronică sau de telecomunicație. Materialul licențiat de pe acest site aparține nouă și deținătorilor licenței.